FinanciënOndernemerschap

De dividendbelasting in 2024

0
De dividendbelasting in 2024

Het tarief voor dividend belasting 2024 is anders dan het nu is. Je moet nu actie ondernemen om gebruik te kunnen maken van de huidige lagere belastingtarieven. Dit artikel is alleen van toepassing op personen of vennootschappen die minimaal 5% van het aandelenkapitaal bezitten.

Wat is een dividenduitkeringDividend is de uitkering van een winstreserve die wordt aangehouden door een naamloze vennootschap (BV-vennootschap).
Dividend belasting voor 2024tot ongeveer € 100.000 is de belasting over het jaar 2023 gelijk aan 2024. Vanaf dat bedrag wordt het nieuwe belastingtarief duurder
Aandeelhoudersvergadering is doorslaggevendEen dividend uitkering wordt in een aandeelhoudersvergadering vastgesteld en goedgekeurd. Dit is verplicht.

 

Wijzigingen in het tarief voor dividendbelasting 2024

In het jaar 2024 wordt in box 2 van de aangifte inkomstenbelasting momenteel 24,5% over dividend tot € 67.000 voorgesteld.

Boven de € 67.000 geldt een tarief van 31%.

Voorgesteld wordt om het tarief van 31% te verhogen naar 33% of zelfs 35%.

Op dit moment bedraagt het belastingtarief in Box 2 één belastingtarief van 26,9%.

Dus tot ongeveer € 100.000 is de belasting over het jaar 2023 gelijk aan 2024. Vanaf dat bedrag wordt het nieuwe belastingtarief duurder.

 

Wat is een dividend?

Dividend is de uitkering van een winstreserve die wordt aangehouden door een naamloze vennootschap (BV-vennootschap). Een BV maakt resultaat en als dat positief is, blijft het in het BV-bedrijf. Om die winst veilig te stellen wordt er een dividendbesluit genomen om de winst uit te keren aan de aandeelhouder.

Belangrijk feit: als bij uitkering dividend de onderneming liquiditeitsproblemen krijgt, de aandeelhouder aansprakelijk wordt gesteld voor een onrechtmatige dividenduitkering. Met andere woorden: het bedrijf zou niet kunnen overleven als gevolg van die dividenduitkering.

Uiteraard kun je niet meer dividend uitkeren dan uit de algemene reserve blijkt dat dit als winstreserve aanwezig is.

Laag salaris hoog dividend

In het Verenigd Koninkrijk is een cultuur van lage lonen en hoge dividenden. In Nederland is dit niet mogelijk. De verplichte minimumsalariseis van de aandeelhouder-bestuurder zorgt ervoor dat het resultaat van de onderneming lager uitvalt. De dividendmogelijkheden kun je hier dus niet beïnvloeden met een lager salaris.

Hoe komt een dividenduitkering tot stand?

Een dividend is een besluit genomen door de aandeelhoudersvergadering. Dat houdt in dat er notulen worden getrokken waarin een dividend wordt voorgesteld en dat dividend vervolgens wordt goedgekeurd. Er wordt dividend uitgekeerd aan alle aandeelhouders, je kunt een aandeelhouder niet vrijstellen.

Je geeft verschillende soorten aandelen uit als je verschillende bedragen aan dividend aan verschillende aandeelhouders wilt uitkeren.

Het voorbeeld is dat je de investeerder graag aan boord wilt krijgen. Maar dat je die investeerder niet in de boardroom nodig hebt. Vervolgens vraag je de notaris om aandelen B uit te geven. Die wel recht geven op dividend en liquidatieresultaat, maar geen stemrecht hebben.

Lees ook eens: Wat zijn de verwachtingen voor het modaal inkomen voor 2024

Wanneer aangifte dividendbelasting 2024 doen?

Binnen een maand vanaf het moment dat is besloten tot uitkering van dividend dient aangifte dividendbelasting te worden gedaan. En tegelijkertijd betaald. Heel belangrijk om te beseffen.

Indien je graag geld wilt opnemen, maar de dividendbelasting nog niet kunt betalen, kunt je wachten met de dividendbeslissing. Tot die tijd is het opgenomen bedrag een lening. Dat betekent dat je voor het geld rente aan jouw bedrijf moet betalen.

Mocht geld toch een probleem zijn, dan kun je in de dividendbelastingaangifte aanvinken dat de vennootschap het dividend uitkeert. Dit is geen gratis geld, dat impliceert eenvoudigweg dat het dividendbedrag is toegenomen met de door het bedrijf betaalde belasting. Houd de winstreserve in de gaten. Want dit verhoogde dividendbedrag kan de winstreserve in de onderneming niet overschrijden.

Vrijstelling van deelname

Wanneer de aandelen van de BV worden gehouden door een andere (holding) BV, hoeft er geen dividendbelasting te worden ingehouden. Hoe dan ook, er moet een besluit worden genomen door de aandeelhoudersvergadering. Het dividend kan niet leiden tot toekomstige liquiditeitsproblemen en er moet binnen een maand belastingaangifte worden gedaan.

Misschien vind je het vreemd om aangifte te doen over het dividend, terwijl er geen dividendbelasting betaald hoeft te worden. De Belastingdienst weet niet dat er geen dividendbelasting betaald hoeft te worden. Totdat je op het formulier het vakje aanvinkt dat de deelnemingsvrijstelling van toepassing is.

Aangifte inkomstenbelasting

De dividendbelasting is een tweestapsbelasting. De eerste stap is dat het bedrijf 15% inhoudt op de dividenduitkering. In de aangifte inkomstenbelasting wordt onder box 2 het dividend opnieuw vermeld.

In 2023 moet er 26,9% belasting worden betaald. De 15% die reeds is betaald bij de dividendaangifte, wordt met deze 26,9% gecompenseerd.

Lees verder over dit thema:

de Rooij
Frederik de Rooij is een gepassioneerde auteur met een scherp oog voor zakelijke ontwikkelingen. Als bedrijfsanalist en schrijver bij bedrijven.nl combineert hij zijn diepgaande kennis van de zakenwereld met zijn vaardigheid om complexe informatie toegankelijk te maken.Met zijn heldere schrijfstijl en diepgaand inzicht levert Frederik waardevolle artikelen die bedrijven en professionals informeren over de nieuwste trends, strategieën en best practices.Zijn vermogen om complexe concepten te ontrafelen en begrijpelijk te maken, maakt hem een gewaardeerde bron van informatie voor zowel start-ups als gevestigde bedrijven. Frederik de Rooij zet zich in om bedrijven te helpen groeien en slagen in een dynamische zakelijke omgeving.

Werken in het onderwijs maar ik wil niet voor de klas staan

Previous article

Het belang van klanttevredenheid voor jouw bedrijf

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

More in Financiën