OndernemerschapWerk

De rol van een externe vertrouwenspersoon binnen jouw bedrijf

0
De rol van een externe vertrouwenspersoon binnen jouw bedrijf

Pesten, treiteren, en discriminatie zijn helaas veelvoorkomende problemen op de werkvloer. Daarnaast kunnen werknemers te maken krijgen met persoonlijke moeilijkheden. Het waarborgen van een veilige en respectvolle werkomgeving is cruciaal voor het welzijn en de productiviteit van jouw team. In de moderne zakenwereld groeit het besef van het belang van een platform waar werknemers vrijelijk hun zorgen kunnen uiten en problemen kunnen bespreken zonder angst voor negatieve gevolgen. 

Externe vertrouwenspersonen spelen een essentiële rol in het handhaven van deze veiligheid en het bevorderen van een cultuur van vertrouwen en openheid binnen organisaties.

Wat houdt een externe vertrouwenspersoon in?

Bedrijven kunnen externe vertrouwenspersonen inhuren om een veilige en neutrale ruimte te bieden waar werknemers hun zorgen, klachten of problemen kunnen delen. Externe vertrouwenspersonen zijn onafhankelijke professionals zonder directe belangen bij de organisatie, in tegenstelling tot interne vertrouwenspersonen die vaak collega’s zijn of deel uitmaken van het management. Ze waarborgen dat werknemers vrijelijk hun zorgen kunnen uiten zonder angst voor partijdige behandeling.

Belangrijke taken van externe vertrouwenspersonen

Externe vertrouwenspersonen zijn getraind in actief luisteren en bieden emotionele ondersteuning aan werknemers die met uitdagende situaties te maken hebben, zowel op het werk als in hun persoonlijke leven. Ze kunnen helpen bij het verhelderen van problemen, het verkennen van mogelijke oplossingen, en advies geven over vervolgstappen.

Conflicten oplossen

Bij conflicten tussen werknemers onderling of tussen werknemers en het management kunnen externe vertrouwenspersonen optreden als bemiddelaars. Door de kern van het conflict te identificeren en open communicatie te faciliteren, streven ze naar constructieve oplossingen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn.

Preventie

Externe vertrouwenspersonen kunnen een actieve rol spelen bij het vergroten van het bewustzijn over belangrijke kwesties zoals discriminatie, pesten, en seksuele intimidatie op het werk. Ze kunnen trainingen verzorgen, informatie verstrekken over het bedrijfsbeleid, en werknemers helpen bij het begrijpen van hun rechten en verantwoordelijkheden.

Het verplicht stellen van externe vertrouwenspersonen

In mei 2023 werd een nieuw wetsvoorstel aangenomen met een overtuigende meerderheid van stemmen. Voor werkgevers met meer dan 10 medewerkers wordt een vertrouwenspersoon verplicht in 2024. Hoewel de wet geen concrete opleidingsvereisten noemt, moet de werkgever in de risico-inventarisatie en evaluatie de maatregelen beschrijven die aantonen dat de vertrouwenspersoon over de juiste opleiding, deskundigheid, en ervaring beschikt om zijn of haar functie uit te oefenen.

Voordelen voor werkgevers

Het welzijn van medewerkers is een verantwoordelijkheid van werkgevers. Stress kan leiden tot een hoog ziekteverzuim. Externe vertrouwenspersonen kunnen bijdragen aan een positieve bedrijfscultuur waarin open communicatie, respect voor diversiteit, en inclusie worden aangemoedigd. Door proactief problemen aan te pakken, kunnen ze ook helpen bij het voorkomen van dure juridische geschillen en reputatieschade als gevolg van onopgeloste interne conflicten. Bovendien creëert het hebben van een vertrouwenspersoon een positieve werkomgeving waarin medewerkers zich gesteund voelen, wat het ziekteverzuim vermindert en de productiviteit verhoogt.

Vertrouwenspersonen in kleine bedrijven

Hoewel niet elk bedrijf de mogelijkheid heeft om een eigen vertrouwenspersoon aan te stellen, kunnen externe vertrouwenspersonen op brancheniveau een oplossing bieden, vooral voor kleinere bedrijven waar het gemakkelijker is om over individuen te speculeren, zelfs met een vertrouwenspersoon met geheimhoudingsplicht.

Waarop letten bij het selecteren van een externe vertrouwenspersoon?

Bij het zoeken naar een vertrouwenspersoon zijn verschillende zaken belangrijk. Goede communicatieve vaardigheden en empathie zijn essentieel, evenals volledige onafhankelijkheid van het bedrijf. De vertrouwenspersoon moet in staat zijn om vertrouwelijkheid te waarborgen en goed opgeleid zijn om verschillende scenario’s effectief aan te pakken. Een vertrouwenspersoon bedrijf kan helpen bij het vinden van een professional voor de functie.

de Rooij
Frederik de Rooij is een gepassioneerde auteur met een scherp oog voor zakelijke ontwikkelingen. Als bedrijfsanalist en schrijver bij bedrijven.nl combineert hij zijn diepgaande kennis van de zakenwereld met zijn vaardigheid om complexe informatie toegankelijk te maken.Met zijn heldere schrijfstijl en diepgaand inzicht levert Frederik waardevolle artikelen die bedrijven en professionals informeren over de nieuwste trends, strategieën en best practices.Zijn vermogen om complexe concepten te ontrafelen en begrijpelijk te maken, maakt hem een gewaardeerde bron van informatie voor zowel start-ups als gevestigde bedrijven. Frederik de Rooij zet zich in om bedrijven te helpen groeien en slagen in een dynamische zakelijke omgeving.

Het belang van teambuilding voor je team

Previous article

Het vermogen van Wesley Adema en zijn Costa Brava investeringen

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *