Werk

Het belang van incidentmelding in de zorg

0
Het belang van incidentmelding in de zorg

Een zorgincident is een onbedoelde gebeurtenis, die voor een patiënt nadelige gevolgen kan hebben. Zo’n incident kan verschillende oorzaken hebben, zoals een tekortkoming in de processen, gebrek aan toezicht, afwijking van protocollen of verkeerde communicatie. Een bekend voorbeeld hiervan is het onjuist toedienen van medicatie. Incidentmelding is van belang om de risico’s van soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Wat is incidentmelding precies, hoe zal incidentmelding zorg kunnen verbeteren en op welke wijze zal het de organisatie helpen?

Incidenten in de zorg

Incidenten kunnen heel verschillend van aard zijn. Sommige zijn administratief, en hebben betrekking op de planning of het hanteren van patiëntgegevens in medische dossiers. Incidenten met betrekking tot medisch onderzoek kunnen vertraagde of onjuiste onderzoeksresultaten zijn, of afwijking van protocollen. In de behandeling kan de patiënt te maken krijgen met het oplopen van een besmetting, een valincident of een verkeerde diagnose of verkeerd behandelplan. In de verstrekking van medicatie kan een patiënt een verkeerd medicijn of een verkeerde dosis toegediend krijgen. Daarnaast kunnen ook zorgmedewerkers betrokken raken bij incidenten, bijvoorbeeld in geval van een agressieve patiënt.

Laagdrempelige meldcultuur

Het is belangrijk dat de drempel voor het melden van zulke incidenten zo laag mogelijk is. Een veelvoud van meldingen van incidenten in de zorg kan bijdragen aan een verbetering van de zorgkwaliteit. Echter, dat kan alleen als de incidenten goed geëvalueerd worden. Door incidenten in de zorg te analyseren kan de patiëntveiligheid verbeterd worden. Patiëntveiligheid wil zeggen dat de patiënt tijdens een behandeling geen onnodige risico’s loopt. Er zijn meerdere factoren die deze risico’s vergroten. Het documenteren en analyseren ervan is daarom van het grootste belang voor de verbetering van de zorg.

Incident management

Het hanteren van incidentmeldingen binnen de zorg is de taak van het incident management. Incident management wil zeggen het in kaart brengen van alle incidenten die zich binnen een zorgorganisatie voordoen. Door te leren waarom incidenten plaatsvinden, kunnen er verbeteringen aangebracht worden om te voorkomen dat ze opnieuw gebeuren. Een incident management systeem helpt om het in kaart brengen van incidenten te structureren en daardoor efficiënt en overzichtelijk te maken.

Digitale omgeving

Het proces van incident management begint bij het creëren van een omgeving waar mensen veilig en effectief een melding kunnen doen. Software waarbij er eenvoudig online een formulier ingevuld kan worden helpt hierbij. Het formulier kan geheel naar wens worden ingericht, te denken aan welke vragen er gesteld worden en hoe de anonimiteit van de melder gewaarborgd wordt. Software applicatie kan ook verschillende analysemethodes ondersteunen om de oorzaken van het incident te achterhalen, en verbeteringen te initiëren. Door het verbeterproces door software te ondersteunen worden in een handomdraai zwaktes in bestaande processen geanalyseerd.

Voordelig voor de hele organisatie

Implementatie van digitaal management software zal voor de hele organisatie een positief effect hebben. Door het verbeteren van processen neemt de kwaliteit van de dienstverlening van de organisatie toe. Door het uitwisselen van verbetervoorstellen zal het leereffect in de organisatie steeds groter worden. Er ontstaat een veiligere werkomgeving voor alle betrokkenen, en de faalkosten nemen af doordat er snel bijgestuurd kan worden. Een combinatie van al deze factoren zal ervoor zorgen dat de winstgevendheid van de organisatie omhoog gaat.

de Rooij
Frederik de Rooij is een gepassioneerde auteur met een scherp oog voor zakelijke ontwikkelingen. Als bedrijfsanalist en schrijver bij bedrijven.nl combineert hij zijn diepgaande kennis van de zakenwereld met zijn vaardigheid om complexe informatie toegankelijk te maken.Met zijn heldere schrijfstijl en diepgaand inzicht levert Frederik waardevolle artikelen die bedrijven en professionals informeren over de nieuwste trends, strategieën en best practices.Zijn vermogen om complexe concepten te ontrafelen en begrijpelijk te maken, maakt hem een gewaardeerde bron van informatie voor zowel start-ups als gevestigde bedrijven. Frederik de Rooij zet zich in om bedrijven te helpen groeien en slagen in een dynamische zakelijke omgeving.

Hoe lockerkasten kunnen bijdragen aan een veiligere schoolomgeving

Previous article

De voordelen van mobiele apps van je boekhoudprogramma

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

More in Werk