FinanciënWerk

Zelfstandigenaftrek 2024: Wat Verandert Er?

0
Zelfstandigenaftrek in 2024

De zelfstandigen aftrek was ooit in het leven geroepen om de ondernemers te stimuleren. Het help bijvoorbeeld startende ondernemers om hun praktijk op te zetten. Dat was een fiscale duw in de rug.

Dit voordeel wordt echter afgebouwd en ook volgend jaar is dat de merken: de zelfstandigenaftrek 2024 is niet meer wat het ooit was. We gaan het daarom in dit artikel hebben over de veranderingen in de zelfstandigenaftrek voor het jaar 2024.

Wat is de Zelfstandigenaftrek?

Ooit bedoeld om zelfstandige ondernemers te helpen in hun groei. We spreken over een vaststaande som gelds die de ondernemers jaarlijks mag aftrekken van zijn belastingverplichtingen. Dit fiscale voordeel wordt echter fors verminderd het komende jaar.

Voor het jaar 2023 bedroeg de zelfstandigenaftrek €6.670. Dit betekende dat zelfstandig ondernemers dit bedrag in mindering konden brengen op hun belastbaar inkomen.

Dit leidde tot een lager belastingtarief en dus tot belastingbesparingen voor deze groep ondernemers.

Veranderingen in 2024

In 2024 zijn er enkele veranderingen doorgevoerd in de zelfstandigenaftrek. Deze veranderingen zijn het resultaat van nieuwe belastingwetten en beleidsaanpassingen. Hier zijn enkele belangrijke punten met betrekking tot de zelfstandigenaftrek in 2024:

Verlaging van het bedrag:

Het bedrag van de zelfstandigenaftrek is verlaagd in vergelijking met voorgaande jaren.

Voor het jaar 2024 bedraagt de zelfstandigenaftrek €6.170. In feite komt dit neer op zo’n € 500 dat je als ondernemer minder kunt aftrekken van je belastbare inkomen.

Afbouwen zelfstandigenaftrek:

het is de bedoeling dat de zelfstandigenaftrek helemaal verdwijnt. Er wordt afgebouwd. Dit is onderdeel van het bredere beleid om de fiscale voordelen voor zelfstandig ondernemers te herzien. De zelfstandigenaftrek zal de komende jaren dus nog verder verminderen.

Andere aftrekposten en regelingen voor de ondernemers blijven bestaan. Echter wordt ook de mkb-winstvrijstelling verlaagd van 14% naar 12,7%. Dit betekent meer belasting voor de kleine ondernemer.

Criteria blijven hetzelfde. De voorwaarden die recht geven op zelfstandigenaftrek blijven zo’n beetje hetzelfde. Het urencriterium blijft bestaan om aangemerkt te kunnen worden als zelfstandige. Wat dat betreft verandert er niet zo veel.

Impact op Zelfstandig Ondernemers

De veranderingen wat betreft de zelfstandigenaftrek 2024 treffen de kleine zelfstandigen. Door deze aangekondigde verlaging kan er minder worden afgetrokken. De belastingdruk neemt dus toe. Hierdoor kan menig zelfstandige besluiten om de bedrijfsvoering aan te passen.

Het geleidelijk uitfaseren van de zelfstandigenaftrek is ook een punt van zorg. Als ondernemer moet je hierop voorbereid zijn.

Het is daarom verstandig om te kijken naar de mogelijkheden die er nog over zijn. Zoals het recht op investeringsaftrek. Ook kun je wellicht aanspraak maken op de kleineondernemersregeling (KOR).

Belastingadvies en Planning

Vanwege de veranderingen in de zelfstandigenaftrek is het van cruciaal belang dat zelfstandig ondernemers nauw samenwerken met belastingadviseurs en financiële experts om hun belastingplanning te optimaliseren. Dit kan onder meer inhouden:

Urenadministratie:

Zorg ervoor dat je voldoet aan het vereiste urencriterium om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek.

Andere fiscale aftrekposten:

Onderzoek welke andere fiscale aftrekposten en regelingen beschikbaar zijn en pas ze toe indien van toepassing.

Investeringen en bedrijfsplanning:

Beoordeel je zakelijke investeringen en strategieën om te zorgen voor een optimale belastingplanning.

Toekomstige wijzigingen:

Blijf op de hoogte van aangekondigde veranderingen in belastingwetten en pas je strategieën dienovereenkomstig aan.

In 2024 zijn er veranderingen doorgevoerd in de zelfstandigenaftrek die van invloed zijn op zelfstandig ondernemers in Nederland. De verlaging van het bedrag en het plan om de aftrek uit te faseren vereisen zorgvuldige belastingplanning en bewustzijn van de beschikbare fiscale voordelen.

Het is essentieel dat zelfstandig ondernemers proactief samenwerken met belastingadviseurs en financiële experts om hun fiscale positie te optimaliseren. Het ondernemen wordt er in ieder geval niet gemakkelijk op gemaakt.

Lees ook eens:

de Rooij
Frederik de Rooij is een gepassioneerde auteur met een scherp oog voor zakelijke ontwikkelingen. Als bedrijfsanalist en schrijver bij bedrijven.nl combineert hij zijn diepgaande kennis van de zakenwereld met zijn vaardigheid om complexe informatie toegankelijk te maken.Met zijn heldere schrijfstijl en diepgaand inzicht levert Frederik waardevolle artikelen die bedrijven en professionals informeren over de nieuwste trends, strategieën en best practices.Zijn vermogen om complexe concepten te ontrafelen en begrijpelijk te maken, maakt hem een gewaardeerde bron van informatie voor zowel start-ups als gevestigde bedrijven. Frederik de Rooij zet zich in om bedrijven te helpen groeien en slagen in een dynamische zakelijke omgeving.

Het DGA-salaris in 2024: Wat je moet weten

Previous article

Dit is het geschatte vermogen van Rob de Nijs

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

More in Financiën